Meny
Meny

BERAS 2003–2006

Östersjön lider av övergödning som till stor del beror på det specialiserade jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen. Grunden för BERAS-projektet (Baltic Ecological Regenerative Agriculture and Societies) var det ekologiska kretsloppsjordbruket (ERA, Ecological Regenerative Agriculture) som lösning på övergödningsproblematiken. Under projektet utförde ett femtiotal forskare pilotstudier på 48 typgårdar i Östersjöregionen, varav 12 svenska gårdar. Här visade man att det är biologiskt möjligt att med ekologiskt kretsloppsjordbruk försörja hela Östersjöregionen med livsmedel och samtidigt minska övergödningen. I Sverige och Finland gjordes också specialstudier av hela livsmedelskedjan med konsumenter, förädlare, distributörer och odlare. Konsekvenserna för hav, klimat och biologisk mångfald undersöktes i samtliga led och kunde jämföras med dagens konventionella matsystem.

I projektet – som var en del av Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) – deltog 20 partners från 8 länder; Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland och Estland.

Läs mer på beras.eu

Helena Nordlund

Projektledare, MatLust
Tel: 08-523 071 23
E-post

Uppdaterad: 7 februari 2020
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

BERAS Implementation 2010–2013

I BERAS Implementation som i praktiken var en implementering av resultaten i BERAS 2003-2006 deltog 24 partners i 9 länder […]

Södertälje Närodlat 2011–2014

Södertälje Närodlat var en kartläggning av Södertälje kommuns livsmedelsproduktion och ett projekt under perioden 2011-2014 som drevs av kostenheten i […]

Diet for a Green Planet – URBACT Pilot Transfer Project 2014–2015

Detta s.k. ”pilot transfer project” syftade till att Södertälje (s.k. giving city) överförde kostkonceptet Diet for a Green Planet till […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via projekt MatLust
searchbarscross