Texten Diet for a Green Planet i gröna versaler

Hållbart ur flera aspekter

Diet for a Green Planet tar hänsyn till hållbarhet inom flera områden.

Klimat

 • Mat kostar energi att producera och orsakar utsläpp, bl.a. klimatgaser. Därför behöver exempelvis matsvinnet minska.
 • Köttproduktion kräver stora ytor och ger stora utsläpp. Köttkonsumtionen behöver minska, till förmån för mer vegetabilier.
 • Vi behöver få bort koldioxiden från atmosfären. Detta kan göras genom kolsänkor där biomassa och mull som innehåller kol byggs upp.
 • Transporter är energikrävande. De behöver minskas och ske på ett sätt som minimerar klimatpåverkan.

Östersjön och övergödningen

 • Östersjön är ett av världens mest förorenade hav, främst av näringsämnen som kväve och fosfor. En mycket stor del kommer från jordbruket.
 • Vi behöver ett jordbruk som inte släpper ifrån sig så mycket näringsämnen till vattendragen. Att undvika handelsgödsel är ett sätt, men också att undvika för mycket djur på ett och samma ställe. Jordareal och djurantal behöver stå i balans med varandra – exempelvis genom kretsloppsgårdar.

Hälsa

 • För en bra hälsa behöver vi en varierad och näringsrik kost. Vitaminer, mineraler och fibrer finns det gott om i grönsaker, fullkornsprodukter och baljväxter.
 • Kött och charkvaror bör man äta med måtta.

Biologisk mångfald och jordens fruktbarhet

 • En varierad odling med kombination av olika växter och djur ger en större biologisk mångfald i både landskapet, på åkrarna och i jorden.
 • Ekologisk odling främjar biologisk mångfald både i jorden och landskapet genom att inte använda naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.
 • En levande jord innehåller miljontals mikroorganismer som gör den bördig och är en del av den biologiska mångfalden.

Markanvändning

 • Vi har cirka 1,4 miljarder hektar åkermark på hela jorden. Det innebär att varje människa har ungefär 2000 m2 odlingsbar mark till sitt förfogande.
 • I Sverige motsvarar vår matkonsumtion produktion från den dubbla arealen. Diet for a Green Planet ger oss möjlighet att äta det som kan odlas på 2000 m2.

Helena Nordlund

Projektledare, MatLust
Tel: 08-523 071 23
E-post

Uppdaterad: 21 april 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

De 5 kriterierna

Maukasta ja terveellistä ruokaa Jotta ruoka olisi suosittua ja sen myötä voisi vaikuttaa ympäristöömme, sen on oltava hyvin valmistettua ja […]

Andra måltidskoncept

Diet for a Green Planet är en hälsosam kost, helt i linje med Livsmedelsverkets kostråd. Konceptet går också ut på att […]

För vem?

Diet for a Green Planet är ett sätt att tänka som utgår från ett helhetsperspektiv, mer än ett facit på […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via MatLust Utvecklingsnod
searchbarscrosschevron-up