Texten Diet for a Green Planet i gröna versaler

Diet for a Green Planet Flagship 2019–2020

Södertälje kommun har tilldelats 500 000 kr av Svenska Institutet för att etablera nätverk för spridning av kommunens måltidskoncept Diet for a Green Planet i Östersjöregionen. Projektet ska genomföras på 18 månader och inleddes den 17 juni 2019.

Diet for a Green Planet är kommunens koncept för måltider och tillämpas inom alla verksamheter under kostenheten. Det är också grunden för MatLusts arbete. Konceptet innehåller riktlinjer för god och näringsriktig mat, användandet av fler ekologiska och vegetabiliska råvaror i säsong och ett minskat matsvinn. Det kan tillämpas var som helst på jorden men ger olika mat på tallriken beroende av plats och årstid.

– Hela matkedjan från produktion till konsumtion har en stor påverkan på miljön, säger Sara Jervfors, kostchef och projektchef för MatLust. Diet for a Green Planet har ett antal riktlinjer som när de tillämpas fullt ut har stor effekt på hela livsmedelssystemets hållbarhet. Att konceptet fungerar väl i Södertälje är ett faktum och nu vill vi inspirera och mobilisera aktörer i Sverige och i andra länder.

Bidraget från Svenska Institutet ska användas för att skapa ett nätverk för aktörer i Östersjöländerna som arbetar eller vill arbeta med Diet for a Green Planet. Målgrupperna är andra kommuner, privata måltidsverksamheter, högskolor, universitet samt bransch- och intresseorganisationer. Genom nätverkssamarbetet ska konceptet vidareutvecklas och anpassas till olika verksamheter. Samarbetet syftar också till att identifiera forskningsbehov och initiera nya projekt.

Projektet leds av Södertälje kommun i samarbete med Örebro universitet, yrkeshögskolan Novia i Finland och de idéburna organisationerna Baltic Foundation i Litauen och Forum of Organic Agriculture M. Górny i Polen.

Fakta

  • Projektinitiering inom Svenska Institutets Östersjösamarbete.
  • Projekttitel: Diet for a Green Planet Flagship.
  • Koordinator: Södertälje kommun.
  • Tidsram: 2019-06-17 – 2020-12-16.

Maria Micha

Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 21 april 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

MatLust 2015–2021

MatLust finns på Södertälje Science Park och är ett EU-projekt som pågår till 2021. Visionen är att etablera ett permanent […]

Diet for a Green Planet – URBACT Pilot Transfer Project 2014–2015

Detta s.k. ”pilot transfer project” syftade till att Södertälje (s.k. giving city) överförde kostkonceptet Diet for a Green Planet till […]

()BERAS Implementation 2010–2013

I BERAS Implementation som i praktiken var en implementering av resultaten i BERAS 2003-2006 deltog 24 partners i 9 länder […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via MatLust Utvecklingsnod
searchbarscrosschevron-up