Texten Diet for a Green Planet i gröna versaler

Södertälje Närodlat 2011–2014

Södertälje Närodlat var en kartläggning av Södertälje kommuns livsmedelsproduktion och ett projekt under perioden 2011-2014 som drevs av kostenheten i Södertälje kommun i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), BERAS Implementation och Skillebyholms Yrkeshögskola.

Syftet var att stimulera ökad produktion av närodlade livsmedel i Södertälje landsbygd med hjälp av ökad efterfrågan från kommunens kostenhet, och skapa arbetstillfällen på landsbygden inom livsmedelsproduktionen. Samt att optimalt utnyttja marker med förutsättningar för produktion av närodlade livsmedel.

Projektet nådde bland annat följande slutsatser:

  • Det finns möjligheter att öka konsumtion av närproducerade livsmedel i Södertälje.
  • Ekologiska produkter har ett bättre konkurrensläge än konventionella.
  • Nya arbetstillfällen kan skapas, särskilt inom produktion av ägg och grönsaker samt distribution och förädling av kött.
  • Kommunens upphandling bör utvecklas.

Projektet finansierades av Leader Södertälje Landsbygd.

Helena Nordlund

Projektledare, MatLust
Tel: 08-523 071 23
E-post

Uppdaterad: 20 april 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

Södertälje Sustainable Food Society 2011–2013

Projektet Södertälje Sustainable Food Society (även ”Jorden, Havet, Maten och Klimatet”) arbetade med att sammanföra och etablera ett stort antal […]

()BERAS Implementation 2010–2013

I BERAS Implementation som i praktiken var en implementering av resultaten i BERAS 2003-2006 deltog 24 partners i 9 länder […]

MatLust 2015–2021

MatLust finns på Södertälje Science Park och är ett EU-projekt som pågår till 2021. Visionen är att etablera ett permanent […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via MatLust Utvecklingsnod
searchbarscrosschevron-up