Texten Diet for a Green Planet i gröna versaler

AGRI-URBAN – URBACT Action Planning Network 2016-2018

AGRI-URBAN var ett tvåårigt action-planning-nätverk inom EU-programmet URBACT III som pågick juni 2016-juni 2018. Tillsammans med elva partners från tio europeiska länder, jobbade Södertälje kommun aktivt med att öka sysselsättningen inom de gröna näringarna. Genomförandet skedde framförallt genom innovativa kommunala grepp som möjliggjorde nya initiativ inom lokal odling och offentlig måltidsverksamhet.

Södertälje har några av de bästa odlingsjordarna i länet, en lång tradition av ekologisk odling samt närhet till Sveriges största livsmedelsmarknad, Stockholm. Mer odling i kommunen, både yrkesmässig och privat fritidsodling kan skapa en attraktivare stad och kommun. Det innebär en grönare stad, fler ställen att köpa närodlat frukt och grönt, och möjlighet för familjer att själva producera en del av sin mat.

Projektet var, på grund av sin komplexitet som krävde expertis från olika håll, ett samarbete mellan flera kommunala aktörer – Destination Södertälje/MatLust, Kommunstyrelsens kontor och Samhällsbyggnadskontoret. Genom sin medverkan som partner i AGRI-URBAN fick Södertälje och MatLust möjlighet att ta del av många intressanta metoder och exempel från andra kommuner i Europa. MatLusts projektledare Helena Nordlund bidrog med resurser till den handlingsplan som skrevs under projektperioden, som fungerar som vägvisare för hur arbetet skulle fortskrida efter att projektet avslutats. Det bildades även en lokal projektgrupp med olika aktörer och intressenter, som har levt kvar efter projektets avslut.

Mer information:

Om projektet

Projektets handlingsplan

Case study om Norrbyvälle

Fakta

  • Projekt: AGRI-URBAN – URBACT Action Planning Network
  • Tidsram: Juni 2016-juni 2018
  • Deltagande städer: Baena (Spanien, lead partner), Fundão (Portugal), Monmouthshire County Council (Storbritannien), LAG Pays des Condruses (Belgien), Södertälje (Sverige), Jelgava Local Municipality (Lettland), Petrinja (Kroatien), Pyli (Grekland), Cesena (Italien), Mouans-Sartoux (Frankrike), Mollet Del Vallès (Spanien)

Helena Nordlund

Projektledare, MatLust
Tel: 08-523 071 23
E-post

Uppdaterad: 21 april 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

Diet for a Green Planet – URBACT Pilot Transfer Project 2014–2015

Detta s.k. ”pilot transfer project” syftade till att Södertälje (s.k. giving city) överförde kostkonceptet Diet for a Green Planet till […]

MatLust 2015–2021

MatLust finns på Södertälje Science Park och är ett EU-projekt som pågår till 2021. Visionen är att etablera ett permanent […]

Diet for a Green Planet Flagship 2019–2020

Södertälje kommun har tilldelats 500 000 kr av Svenska Institutet för att etablera nätverk för spridning av kommunens måltidskoncept Diet […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via MatLust Utvecklingsnod
searchbarscrosschevron-up