Texten Diet for a Green Planet i gröna versaler

Vetenskaplig grund

Kostkonceptet Diet for a Green Planet har vetenskaplig grund och konceptets kriterier är baserade på forskning och nationella riktlinjer för hälsosamma och hållbara matvanor.

Livsmedelsverkets kostråd

Diet for a Green Planets riktlinjer för hälsosamma matvanor baseras på Livsmedelsverkets kostråd som bygger på de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012). Folkhälsan skulle gynnas av att vi äter mer grönsaker, fullkornsprodukter och baljväxter, mat som mättar bra och är viktiga källor för vitaminer, mineraler och fibrer.

Läs mer om Livsmedelsverkets kostråd som bygger på NNR 2012

De Nordiska näringsrekommendationerna, NNR 2012 (på engelska)

De tre första kapitlena i NNR 2012 finns översatta till svenska – läs mer

Ekologiskt kretsloppsjordbruk och utgångspunkter för Diet for a Green Planet 

Utgångspunkten i Diet for a Green Planet är att våra matvanor utöver att vara hälsosamma, även behöver baseras på det som lantbruket kan producera på ett långsiktigt hållbart sätt. Det innebär att livsmedelsproduktionen behöver anpassas så att vi brukar planetens resurser på ett sätt som inte leder till större påfrestning av ekosystemen än att de kan återhämta sig. 

Det här helhetsperspektivet hämtar vi från den forskning som bedrevs inom ramen för Östersjöprojekten BERAS och BERAS Implementation. I de projekten forskade man på ekologiskt kretsloppsjordbruk eller Ecological Regenerative Agriculture (ERA). Ett ekologiskt regenerativt lantbruk baseras på lokala och förnyelsebara resurser. Det innebär bland annat att antalet djur står i balans till gårdens tillgång på foder och att den näring djuren producerar i form av gödsel inte skapar läckande överskott. 

I BERAS-projekten studerade man också vilken mat vi skulle få på tallriken om livsmedelsproduktionen skulle bedrivas enligt kriterierna för ERA, och om resurserna fördelades jämnare över befolkningen. Slår man ut jordens odlingsareal på jordens befolkning så har vi ungefär 2000 m2 till förfogande per person. Överskrider vi detta så använder vi resurser på bekostnad av människor i andra länder. I Sverige tar vi med vår livsmedelskonsumtion idag i genomsnitt 4000 m2 i anspråk. Resultaten av BERAS-projekten visade att vi kan leva gott på 2000 m2 och ett ekologiskt regenerativt odlingssystem i svenskt odlingsklimat, men det skulle kräva en ca 80-procentig minskning av köttkonsumtionen, jämfört med vårt nuvarande genomsnitt.

Maria Micha

Projektledare, Mission Matmiljö, Lokal mat för lokala marknader m.fl. Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 12 maj 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

Relaterad forskning

Under hösten 2019 har Projekt MatLust påbörjat en uppdatering av Diet for a Green Planet. En del av det arbetet […]

Övriga rapporter

Här kan du läsa om forskningen bakom Diet for a Green Planet. ...och här kan du läsa om annan relaterad […]

()BERAS 2003–2006

Östersjön lider av övergödning som till stor del beror på det specialiserade jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen. Grunden för BERAS-projektet (Baltic […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via MatLust Utvecklingsnod
searchbarscrosschevron-up