Texten Diet for a Green Planet i gröna versaler

MatLust 2015–2021

MatLust finns på Södertälje Science Park och är ett EU-projekt som pågår till 2021. Visionen är att etablera ett permanent regionalt kunskapscentrum och en kreativ mötesplats för mat och hållbarhet i Södertälje – med aktörer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle. MatLust drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje med bl.a. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som samarbetspartner.

Målet är att utveckla en hållbar och lönsam livsmedelsnäring i Stockholmsregionen. MatLust erbjuder utvecklingsprogram, testbäddar, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora livsmedelsföretag som vill växa och arbeta aktivt med hållbarhet. Tack vare brett förankrade politiska beslut, kan Södertälje använda den offentliga måltiden som hävstång i miljö- och hälsoarbetet och för livsmedelsutveckling.

MatLust har hela livsmedelskedjan från jord till bord till jord som perspektiv. MatLust är en arena som kopplar samman näringsliv, offentlig sektor och akademi för samverkan och nya affärer. Här erbjuds företag och andra aktörer en neutral arena som främjar möten som kan leda till nya affärer och innovationer.

Fakta

  • Syfte: MatLust ska bidra till en hållbar och lönsam livsmedelsnäring i Stockholmsregionen och etablera Södertälje som regional livsmedelsnod.
  • Målgrupp: Små och medelstora företag inom livsmedelsnäringen – i huvudsak inom förädling, måltider och handel men även kringtjänster.
  • Målsättning: Öka tillväxt och sysselsättning inom målgruppen. Ett av de kvantitativa målen är 175 deltagande företag.
  • Projektägare: Destination Södertälje inom Södertälje kommun.
  • Samarbetspartner: Södertälje Science Park, KTH, Acturum Biovation, Saltå Kvarn m.fl.
  • Geografiskt område: Stockholms län, med fokus på södra delen av länet, samt upp till 10 % deltagare från närliggande län.
  • Tidsram: 2015-2021.
  • Läs mer: matlust.eu.

Sara Seing

Kostchef i Södertälje samt verksamhetschef, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 66
E-post

Helena Nordlund

Senior rådgivare, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 071 23
E-post

Uppdaterad: 21 april 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

()BERAS Implementation 2010–2013

I BERAS Implementation som i praktiken var en implementering av resultaten i BERAS 2003-2006 deltog 24 partners i 9 länder […]

Södertälje Närodlat 2011–2014

Södertälje Närodlat var en kartläggning av Södertälje kommuns livsmedelsproduktion och ett projekt under perioden 2011-2014 som drevs av kostenheten i […]

Diet for a Green Planet Flagship 2019–2020

Södertälje kommun har tilldelats 500 000 kr av Svenska Institutet för att etablera nätverk för spridning av kommunens måltidskoncept Diet […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via MatLust Utvecklingsnod
searchbarscrosschevron-up