Texten Diet for a Green Planet i gröna versaler

Diet for a Green Planet – URBACT Pilot Transfer Project 2014–2015

Detta s.k. ”pilot transfer project” syftade till att Södertälje (s.k. giving city) överförde kostkonceptet Diet for a Green Planet till tre europeiska städer (s.k. receiving cities) – Mollet del Vallès i Spanien, Molétai i Litauen och Lomża, i Polen.

Under 16 månader arbetade de tre mottagande städerna (med stöd av Södertälje) med att lära sig konceptet Diet for a Green Planet och därefter identifiera hur konceptet skulle kunna implementeras i deras respektive måltidsverksamhet för skola/förskola.

Ett ytterligare syfte med projektet var att påverka beslutsfattare i de mottagande städerna att påbörja arbetet att skapa en kostpolicy som förespråkar hållbara offentliga måltider.

Med helt olika utgångspunkter och organisatoriska förutsättningar kom utfallet i de tre mottagande städerna att se helt olika ut – men det är styrkan med Diet for a Green Planet. Det är ett sätt att förhålla sig till maten som går att anpassa till olika geografiska platser och verksamheter, men som kommer att generera olika mat på tallriken.

Trots den korta projekttiden uppnåddes mycket, framför allt i spanska Mollet del Vallès, där hela upphandlingsförfarandet utvecklades för att motsvara kriterierna i Det for a Green Planet. Tre förskolor lade om sin kost enligt konceptet och en kostpolicy klubbades igenom med politisk enighet. Projektet har många gånger sedan det avslutades lyfts fram av URBACT-sekretariatet som ett framgångsprojekt.

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Här kan du läsa om projektet på URBACTs hemsida.

Fakta

  • Projekt: Diet for a Green Planet – URBACT Pilot Transfer Project.
  • Tidsram: 16 månader under 2014-15.
  • Deltagande städer: Södertälje (giving city), Mollet del Vallès i Spanien, Molétai i Litauen och Lomża i Polen (receiving cities).

Sara Seing

Kostchef i Södertälje samt verksamhetschef, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 064 66
E-post

Helena Nordlund

Senior rådgivare, MatLust Utvecklingsnod
Tel: 08-523 071 23
E-post

Uppdaterad: 21 april 2021
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

MatLust 2015–2021

MatLust finns på Södertälje Science Park och är ett EU-projekt som pågår till 2021. Visionen är att etablera ett permanent […]

Diet for a Green Planet Flagship 2019–2020

Södertälje kommun har tilldelats 500 000 kr av Svenska Institutet för att etablera nätverk för spridning av kommunens måltidskoncept Diet […]

()BERAS Implementation 2010–2013

I BERAS Implementation som i praktiken var en implementering av resultaten i BERAS 2003-2006 deltog 24 partners i 9 länder […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via MatLust Utvecklingsnod
searchbarscrosschevron-up