Diet for a Green Planet – URBACT Pilot Transfer Project 2014–2015

Detta s.k. ”pilot transfer project” syftade till att Södertälje (s.k. giving city) överförde kostkonceptet Diet for a Green Planet till tre europeiska städer (s.k. receiving cities) – Mollet del Vallès i Spanien, Molétai i Litauen och Lomża, i Polen.

Under 16 månader arbetade de tre mottagande städerna (med stöd av Södertälje) med att lära sig konceptet Diet for a Green Planet och därefter identifiera hur konceptet skulle kunna implementeras i deras respektive måltidsverksamhet för skola/förskola.

Ett ytterligare syfte med projektet var att påverka beslutsfattare i de mottagande städerna att påbörja arbetet att skapa en kostpolicy som förespråkar hållbara offentliga måltider.

Med helt olika utgångspunkter och organisatoriska förutsättningar kom utfallet i de tre mottagande städerna att se helt olika ut – men det är styrkan med Diet for a Green Planet. Det är ett sätt att förhålla sig till maten som går att anpassa till olika geografiska platser och verksamheter, men som kommer att generera olika mat på tallriken.

Trots den korta projekttiden uppnåddes mycket, framför allt i spanska Mollet del Vallès, där hela upphandlingsförfarandet utvecklades för att motsvara kriterierna i Det for a Green Planet. Tre förskolor lade om sin kost enligt konceptet och en kostpolicy klubbades igenom med politisk enighet. Projektet har många gånger sedan det avslutades lyfts fram av URBACT-sekretariatet som ett framgångsprojekt.

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Read about the project on URBACT's website.

Fakta

  • Projekt: Diet for a Green Planet – URBACT Pilot Transfer Project.
  • Tidsram: 16 månader under 2014-15.
  • Deltagande städer: Södertälje (giving city), Mollet del Vallès i Spanien, Molétai i Litauen och Lomża i Polen (receiving cities).
Sara Jervfors

Head of project, MatLust & Head of Diet Units in Södertälje municipality and Gnesta municipality
Tel: +46 08 523 064 66
E-post

Helena Nordlund

Project manager, MatLust
Tel: + 46 08 523 071 23
E-post

Latest update: 22 April 2021
Share:
Facebook Twitter Linkedin

Read more

MatLust 2015–2021

MatLust is located at Södertälje Science Park and is an EU funded project that continues until 2021. The vision is […]

Diet for a Green Planet Flagship 2019–2020

Södertälje municipality has received SEK 500 000 by the Swedish Institute to establish networks for the development of the municipality's […]

(())BERAS Implementation 2010–2013

In the BERAS Implementation project (Building Ecological Regenerative Agriculture and Societies), which was in fact an implementation based on the […]

Diet for a Green Planet is a concept by Södertälje kommun via the project MatLust
searchbarscrosschevron-up