Meny
Meny

BERAS Implementation 2010–2013

I BERAS Implementation som i praktiken var en implementering av resultaten i BERAS 2003-2006 deltog 24 partners i 9 länder och 35 associerade medlemmar från 11 länder.

Utgångspunkten i projektet var de tre koncept som kan bidra till att minska såväl övergödningen av haven som klimatpåverkan i stort samt till ökad mångfald:

  • Ekologiskt Kretsloppsjordbruk
  • Sustainable Food Societies
  • Östersjövänlig Mat (numera Diet for a Green Planet)

Lead partner var Södertörns högskola. I detta projekt deltog även kostenheten i Södertälje kommun och inledde arbetet med att praktiskt införa konceptet Östersjövänlig Mat (numera Diet for a Green Planet) i de offentliga måltiderna.

Inom ramen för projektet producerades en mängd verktyg, policies och rekommendationer som förespråkade en omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk.

Läs mer om resultaten av BERAS Implementation på beras.se

Sara Jervfors

Kostchef i Södertälje och Gnesta kommun samt projektchef, MatLust
Tel: 08-523 064 66
E-post

Uppdaterad: 7 februari 2020
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

BERAS 2003–2006

Östersjön lider av övergödning som till stor del beror på det specialiserade jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen. Grunden för BERAS-projektet (Baltic […]

Diet for a Green Planet – URBACT Pilot Transfer Project 2014–2015

Detta s.k. ”pilot transfer project” syftade till att Södertälje (s.k. giving city) överförde kostkonceptet Diet for a Green Planet till […]

MatLust 2015–2021

MatLust finns på Södertälje Science Park och är ett EU-projekt som pågår till 2021. Visionen är att etablera ett permanent […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via projekt MatLust
searchbarscross