Meny
Meny

Övriga rapporter

Kostkonceptet Diet for a Green Planet har vetenskaplig grund och konceptets kriterier är baserade på forskning och nationella riktlinjer för hälsosamma och hållbara matvanor. 

Här kan du läsa mer om den vetenskapliga grunden och vilken forskning vi refererar till.

Världsnaturfonden WWF:s One Planet Plate har mycket gemensamt med Diet for a Green Planet och bygger på forskning av bl.a. Elin Röös, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Inom det besläktade projekt MatLust har vi gett i uppdrag åt jordbruksexperten Gunnar Rundgren ta fram rapporter kring aktuella ämnen. Dessa rapporter är inte vetenskapliga arbeten i sig men bygger på genomgångar och sammanställningar av gedigen forskning och statistik inom respektive område.

Sveriges nationella livsmedelsstrategi och den regionala livsmedelsstrategin för Stockholms län är inte vetenskapliga arbeten, men har betydelse för oss genom att de dels sätter mål kring ekologisk och diversifierad produktion, dels bekräftar och stödjer inriktningen för vårt arbete. 

Maria Micha

Forskningsrelaterade samarbeten, MatLust
Tel: 08-523 064 40
E-post

Uppdaterad: 20 december 2019
Dela: 
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

Den vetenskapliga bakgrunden

Livsmedelsverkets kostråd Diet for a Green Planets riktlinjer för hälsosamma matvanor baseras på Livsmedelsverkets kostråd som bygger på de Nordiska […]

Forskning som stödjer Diet for a Green Planet

Under hösten 2019 har Projekt MatLust påbörjat en uppdatering av Diet for a Green Planet. En del av det arbetet […]

Samlingssida material

Här hittar du material som är relevant för dig som vill veta mer om Diet for a Green Planet. Hör […]

Diet for a Green Planet är ett koncept från Södertälje kommun via projekt MatLust
searchbarscross